Naudojimosi Taisyklės

Mūsų pareigos ir Jūsų teisės

Norint užtikrinti tinkamą svetainės funkcionalumą, mes naudojamės viešai prieinamais duomenimis arba tais duomenimis, kuriuos savanoriškai pateikiate registruodamiesi tinklapyje. Mes visada stengiamės užtikrinti turimų duomenų kokybę bei aktualumą, nepaisant to, egzistuoja tikimybė jog vieši duomenys gali būti pasenę arba klaidingi. Jei pastebėsite neteisingą informaciją arba formuluotę ir manote, jog duomenys pažeidžia Jūsų privatumą, mūsų klientų aptarnavimo komanda yra pasiruošusi padėti iškilus bet kokiam klausimui. Susisiekite su mumis elektroniniu paštu privacy@findsurgery.eu. Juridiniai asmenys, vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais, gali reikalauti apriboti jų duomenų tvarkymą, susipažinti su turimais duomenimis arba prašyti juos modifikuoti. Prašymai apie duomenų tvarkymą gali būti pateikti susisiekus su mumis el. paštu registracija@findsurgery.eu. Jei manote, kad Jūsų viešai prieinamų duomenų tvarkymas pažeidžia galiojančius įstatymus, galite pateikti skundą, duomenų priežiūros institucijai, ES valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji arba juridinio asmens registravimo vieta. Pagal įstatymą “Findsurgery” įsipareigoja atsakyti arba imtis veiksmų per tris dienas nuo pranešimo apie duomenų neatitikimą, arba klausimų susijusių su duomenų tvarkymu gavimo momento.

Atsakomybė už asmens duomenis bei pateiktą informaciją apie produktus

Jokių kitų duomenų, išskyrus viešai prieinamus,  bei tuos, kuriuos pateikiate patys mes automatiškai nerenkame. Galime užtikrinti, kad įsipareigojame laikytis griežto konfidencialumo ir veikti pagal bendrąsias duomenų apsaugos taisykles (BDAR). Registruodamiesi “FindSurgery”, Jūs sutinkate su asmens duomenų tvarkymo politika aprašyta šitame skyriuje. Vartotojas prisiima atsakomybę už pateiktų asmens duomenų autentiškumą. Juridinių asmenų atstovai privalo pateikti tik patikimus bet patikrintus, tikrovę atitinkančius duomenis. Medicinos įstaigoms susikūrus paskyrą ir pradėjus skelbti bet kokio pobūdžio informaciją,”FindSurgery” automatiškai atleidžiami nuo duomenų turinio patikimumo. Atsiradus bet kokiai nepatikrintai informacijai, kurios neįmanoma įrodyti (pvz., netikros gydymo operacijos) arba neturinčios įrodymų (pvz., recenzuojamoje mokslinėje literatūroje), pasiliekame teisę ištrinti informaciją iš savo duomenų bazės “FindSurgery”, taip pat apriboti klinikos paskyros naudojimą.

“FindSurgery” teisinis pagrindas

“FindSurgery” yra socialinė platforma, kuri teikia informaciją apie gydymo įstaigas bei jų teikiamas paslaugas iš viešai prieinamų šaltinių, taip pat suteikia pacientams galimybę palikti atsiliepimus. Pateiktų mokslinių straipsnių duomenis galime interpretuoti kitaip nei kitų autorių nuomonė. Tai mūsų individualus įvertinimas, pagrįstas mūsų patirtimi. “FindSurgery” svetainės pildymas ir naudojimas yra tik saviraiškos laisvės atspindys ir neprieštarauja visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms. Esminis dalykas yra tai, kad “FindSurgery” pateikia ir analizuoja tik viešai prieinamą informaciją. Viešos informacijos analizė ir interpretacija, suteikia visuomenei išsamesnę informaciją, tačiau nesudaro pagrindo viešosios informacijos skleidėjui (“FindSurgery”) taikyti atsakomybę.

Autorių teisės

Visos duomenų ištraukos straipsnių skiltyse „Naujienos“, „Moksliniai tyrimai“ ir „Regos Korekcijos Metodai“ turi Creative Common licenziją ir yra pateiktos, nurodant autorinių teisių savininką. Ištraukos iš straipsnių, nepažeidžiančių autorių teisių, patenka į Sąžiningo Naudojimo Doktriną ir pašalina tikslias frazes ar žodžių seką iš pirminio šaltinio. Kitų straipsnių neskelbiame. Priešingu atveju mes privalome paprašyti autorių teisių savininko leidimo, kad galėtume jį paskelbti. Į tokius duomenis, kaip pavyzdys, patenka grafikai, diagramos ir kitas klinikinis turinys. Mes laikomės sąžiningo naudojimo politikos ir teikiame tik analizuotą informaciją, jei įmanoma, kartu su pastabomis ar kritika. Visos naudotos citatos neturi įtakos originalaus kūrinio rinkos vertei. Visi neskelbti moksliniai duomenys pateikiami nuorodomis arba yra prieinami atviros prieigos internetinėse duomenų bazėse. Visos nuotraukos nepriklausančios “FindSurgery” rodomos gavus trečiųjų šalių, t.y. med. įstaigų ir kt., leidimą. Paieškos laukelyje yra tik oficialiai patvirtinti medicinos prietaisai, kuriuos mūsų sistema renka automatiškai. Neteisinga lazerinės sistemos ar kito medicinos prietaiso pavadinimo rašyba bus ištaisyta, pateikus prašymą aukščiau nurodytu el. pašto adresu info@findsurgery.eu.

Straipsniai skyriuje „Regos Korekcijos Metodai“

Šiuose straipsniuose apžvelgiamos naujausios oftalmologijos rinkos technologijos ir pateikiama individuali “FindSurgery” nuomonė. Kiti straipsniai, kurie nėra sudaryti “FindSurgery”, pateikiami skyriuose „Naujienos“ ir „Moksliniai tyrimai“ (žr. žemiau).

Straipsniai skyriuje „Naujienos“

Visa informacija, susijusi su naujausiomis technologijomis, gaunama iš mokslinės literatūros arba kitų aukščiausios klasės šaltinių, kurie bus atitinkamai nurodyti. Šiame skyriuje taip pat gali būti pateikiami moderniausi metodai, įskaitant jų rezultatus, gavus savininko leidimą.

Straipsniai skyriuje „Moksliniai tyrimai“

Puikiai suprantame autorių ketinimą pirmiausia publikuoti savo darbus prestižinese šaltiniuose ir nenorime atimti iš Jų tokios galimybės. „FindSurgery“ neatsako už duomenų kokybę, kurią pateikia medicinos sferos darbuotojai ar trečiosios šalys, tačiau mes darome viską, kad patikrinti turinio kokybę. Duomenys, paskelbti “FindSurgery” medicinos įstaigos prašymu, turi būti gauti atliekant tyrimus, pagrįstus tik legalia veikla (neteisėta veikla nebus svarstoma) ir vadovaujantis tarptautinėmis gairėmis (pvz., Geros klinikinės praktikos (GCP)) ir etikos principais. (pvz., Helsinkio deklaracija). Pagal įstatymą, trečiosios šalys privalo rinkti klinikinius duomenis gavusios paciento sutikimą. “FindSurgery” gali būti skelbiami tik klinikinių tyrimų autorių teisių neturintys duomenys. Speciali reklaminė informacija gali būti gaunama gavus gamintojo sutikimą. „FindSurgery“ neturi interesų konflikto ir nėra suinteresuota reklamuoti vienos šalies produktų/paslaugų ar jos interesų.